Saturday, 23 June 2012

PENGELUARAN

JENIS PENGELUARAN
Pengeluaran Langsung – sara diri
Pengeluaran tak langsung - perlu bantuan pihak lain

CABANG PENGELUARAN
• Perusahaan – Ekstraktif, Perkilangan, Pembinaan
• Perdagangan
• Khidmat Langsung

FAKTOR PENGELUARAN
• Tanah – bahan mentah/galian/hasil hutan
• Buruh – usaha manusia secara fizikal/mental
• Usahawan – menggabungjalin faktor pengeluaran
• Modal – Harta benda,sumber kewangan

BAB 3 PENGANGKUTAN

i. Pengangkutan jalan raya
- paling penting dan popular di M’sia
- LLM dipertanggungjawabkan utk merancang, membina dan menyelenggara lebuh raya di M’sia
- terdapat beberapa agensi yg terlibat spt JPJ, LPKP dan PUSPAKOM
* lihat kelebihan dan kekurangan pengangkutan jalan raya dlm buku teks*

ii. Pengangkutan rel
- Di M’sia KTMB yg mengendalikan pengangkutan rel dan menyediakan pelbagai perkhidmatan spt kereta api mel, kereta api ekspress, komuter, perkhidmatan kargo dll
- KTMB juga menyediakan pakej pelancongan terkenal spt KL, Langkawi, Penang
- KTMB menawarkan perkhidmatan spt:
a) perkhidmatan kereta api penumpang antara bandar – spt Ekspres Wau, Ekspres Timuran, Ekspres Sinaran dan Ekspres Antarabangsa
b) perkhidmatan komuter – menghubungkan KL dgn bandar lain di sekitar Lembah Klang
c) perkhidmatan kargo – gerabak khas disediakan utk mengangkut barang besar dan berat spt kayu balak, simen dsbg.
- selain drp KTMB terdapat sykt lain yg turut mengembangkan pengangkutan rel spt PUTRA, STAR LRT, ERL dan KL MONORAIL

BANTUAN PERNIAGAAN

Peranan Komunikasi

- Hubungi pembekal / pelanggan
secara lisan (telefon, radio) dan tulisan (surat, telegram)
- Sampaikan maklumat / pesanan
- Hantar dokumen / bayaran kepada pembekal
- Urusniaga cepat
melalui teleks , telefon
- Agihan tepat pada masanya
- Memudahkan promosi
meningkatkan jualan / untung
- Luaskan pasaran
- Mudahkan pentadbiran dan kawalan perniagaan
- Kurangkan risiko kerugian / kerosakan

PERBEZAAN KEPERLUAN & KEHENDAK

KEPERLUAN
•Mesti dipenuhi untuk terus hidup
Makanan,Pakaian, Rumah
•Sama untuk semua orang
•Tuntutan semulajadi
•Mudah dipuaskan
•Mengikut peringkat -Maslow

KEHENDAK
•Untuk hidup dengan lebih selesa
Kereta, tilam,TV
•Berbeza ikut taraf hidup
•Dari pengalaman
•Tidak terhad
•Tiada keutamaan

BANTUAN PERNIAGAAN

Peranan Insurans

- Beri perlindungan
daripada risiko yang boleh diinsuranskan
seperti kebakaran, kecurian, kemalangan
- Bayar premium
dapat gantirugi
dapat memulihkan kepada kedudukan asal
- Berniaga lebih yakin
berani kembang perniagaan
- Wujudkan peluang perniagaan
- Contoh insurans: insurans kebakaran, insurans kecurian

ASAS KEPADA PERDAGANGAN

BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1.1   Keperluan
-       Perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup
-       Terdiri dpd keperluan asas dan keperluan lain
-       Keperluan asas ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal
-       Keperluan lain ialah pendidikan, perubatan, bekalan air, ………

1.2   Kehendak
-       Untuk hidup lebih selesa
-       Kehendak adalah pelengkap kepada keperluan
-       Kehendak manusia sentiasa berubah

1.3   Maksud Pengeluaran
      -       Aktiviti utk menghasilkan barang atau perkhidmata
      -       bagi memuaskan keperluan dan kehendak manusia
      -       juga ditakrif sbg proses penciptaan nilai faedah
1.1   Nilai Faedah (4)
 a.  Nilai faedah Bentuk
-  mengubah bentuk sesuatu keluaran supaya menjadi lebih berguna

b.  Nilai Faedah Tempat
-  memindahkan keluaran ke tempat yg mempunyai permintaan

c.  Nilai Faedah Masa
-  menyimpan barang sehingga diperlukan

d.  Nilai Faedah Milikan
-  pertukaran milik dpd orang yg tidak memerlukan kepada orang yg memerlukannya
1.6  Jenis Pengeluaran
       a.  Pengeluaran Langsung
            -    utk keperluan dan kehendak sendiri 
                 dan  keluarga
-       Tanpa bantuan dari pihak lain
-       Berlaku pada zaman silam
-       Skala pengeluaran kecil

b.  Pengeluaran Tak langsung
-  berdasarkan pengkhususan
-  setiap individu mengkhusus dalam sejenis kerja
-  jumlah pengeluaran besar
-  berlaku pada zaman sekarang
-  Skala pengeluaran besar

MATLAMAT/OBJEKTIF

MATLAMAT

Matapelajaran Perdagangan adalah bertujuan untuk memberi pendidikan perdagangan dan keusahawanan supaya pelajar mengetahui, memahami dan dapat mengaplikasi prinsip-prinsip dan amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan bidang-bidang yang bersangkutan bagi membantu pelajar menjadi insan yang bertanggungjawab , berpandangan jauh, rasional serta bijaksana dalam membuat sebarang keputusan, yakin diri, sanggup berdikari dan berani menghadapi persaingan dalam apa juga usaha yang diceburi berlandaskan sifat amanah dan jujur untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.


OBJEKTIF

Diantara objektif mata pelajaran Perdagangan adalah untuk membolehkan pelajar :

    1.   mengenalpasti dan menerangkan struktur dan operasi asas perniagaan dalam dan luar negeri

    2.   membuat pilihan tentang jenis milikan perniagaan  yang  boleh diceburi serta memahami prosedur
          penubuhannya

    3.   menerangkan peranan dan kepentingan perkhidmatan bank dan institusi kewangan yang lain dalam
          hubungannya dengan pengendalian urusan perniagaan
   
    4.   mengetahui dan memahami peranan dan tujuan insurans, pengangkutan, pergudangan, promosi dan
          komunikasi dalam pengendalian sesuatu perniagaan
   
    5.   mengenalpasti peluang-peluang utama pelaburan di Malaysia dan cara-cara untuk membuat pelaburan

 PERUNTUKAN WAKTU

Matapelajaran ini diajar sekurang-kurangnya 3 waktu (120 minit) seminggu